Vaktherapie

Wat biedt Omega Groep aan vaktherapie?

Soms kun je problemen ervaren of gebeuren er dingen die zo moeilijk zijn dat je hulp kunt gebruiken om het op te lossen of om het weer goed te hebben. Niet alle kinderen vinden het fijn om over ‘problemen’ te praten. Dan is vaktherapie een goede oplossing. Omega Groep biedt verschillende vormen van vaktherapie.

Er is beeldende therapie, muziektherapie, dramatherapie, speltherapie* en psychomotorische therapie (PMT). Door de inzet van creatief materiaal, muziekinstrumenten, verhalen om uit te spelen, spelend oefenen en lichamelijke beweging werken onze therapeuten aan het accepteren van eigen beperkingen, het vergroten van inzicht in en omgaan met emoties en eigen vaardigheden en het verbeteren van zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen.

Het in contact komen met het gevoel, het bewust worden van fysieke ervaringen en te ervaren dat een kind daarin zelf de regie heeft en wat het netwerk daarin kan betekenen, draagt bij aan herstel en balans. Omega Groep wil werken vanuit de relatie; je mag allereerst ervaren dat je welkom bent. Dat is belangrijk want vanuit dit ‘samen’ durft iemand nieuwe ervaringen aan te gaan en te oefenen met nieuw gedrag. De therapie is dan ook persoonsgebonden, ieder kind heeft weer iets anders nodig en daarom zal elke therapie er anders uitzien.

De veranderingen bij het kind hebben vaak ook gevolgen voor het gedrag van het kind thuis of op school. Daarom is regelmatig contact tussen u en de therapeuten van groot belang. Ook hierin kijken we samen naar wat passend is.

Voor wie is het?

Omega Groep biedt vaktherapie aan jeugdigen van 0 – 18 jaar. Het kan worden ingezet bij bijvoorbeeld faalangst of andere vormen van angst, een lage zelfwaardering, moeite in het omgaan met emoties zoals boosheid of verdriet en bij rouw en verlieservaringen. Ook kan het ingezet worden wanneer een kind wil leren omgaan met hoogbegaafdheid of LVB, een Autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D of andere persoonlijkheidsproblematiek.

Aanmelding is mogelijk via jeugdzorg, het sociaal wijkteam of de huisarts.