Weekend- en vakantieaanbod

Het team ambulante begeleiders van Omega Groep organiseert diverse groepsactiviteiten voor onze jeugdige cliënten. Om mee te doen, is wel een geldige indicatie nodig.

Woensdagmiddag- en zaterdaggroep van ongeveer 6 tot 12 jaar

Woensdagmiddag- en zaterdaggroep op een zorgboerderij in Overijssel. In deze groep is plaats voor acht jongeren van ongeveer 6 tot 12 jaar. Er zijn twee begeleiders aanwezig. Het doel is om deze jongeren in een veilige omgeving nieuwe ervaringen op te laten doen in sociaal contact en beleving. De begeleiders stimuleren de jongeren sociale vaardigheden toe te passen en stemmen de activiteiten af op de behoeften en interesses van het kind. Deze groepen zijn er op woensdagen en op twee zaterdagen in de maand. Op woensdag zijn de jongeren na schooltijd welkom en gaan na de warme maaltijd rond 18.00 uur naar huis. Op zaterdag zijn de jongeren welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

Zaterdaggroep voor jongeren vanaf 12 jaar

Zaterdaggroep voor jongeren vanaf 12 jaar op een zorgboerderij in Overijssel. In deze groep is plaats voor acht jongeren. Er zijn twee begeleiders aanwezig. In deze groep is naast de individuele interesse van de jongeren aandacht voor het ondernemen van activiteiten in de groep. Overleggen en luisteren naar elkaar, samenwerken en sociale vaardigheden zijn de kernwoorden.

Logeergroep voor jongeren vanaf 12 jaar

Tien keer per jaar is er een logeergroep voor jongeren vanaf 12 jaar op een zorgboerderij in Overijssel. Er is hier plaats voor acht jongeren en er zijn twee begeleiders. In de logeergroep is aandacht voor het werken aan haalbare individuele doelen. Daarnaast staan in het programma ontmoeting en beleving centraal.

Vakantieactiviteit voor jongeren

Elke dinsdag in de schoolvakanties is er een vakantieactiviteit voor jongeren. De activiteiten zijn gevarieerd en afgestemd op de interesses van de jongeren.

Midweekvakantie voor jongeren tussen 8 en 16 jaar

Vier keer per jaar is er een midweekvakantie voor jongeren tussen 8 en 16 jaar oud. Deze vakantie is voor jongeren die baat hebben bij een voorspelbare structuur. Tijdens deze midweek is er ruimte voor groepsactiviteiten en aandacht voor individuele interesses van de jongeren.