Ambulante begeleiding

Soms lukt het niet om zelf je leven goed te organiseren. Professionele hulp voor korte of langere tijd kan je dan weer op weg helpen. Omega Groep biedt hiervoor ambulante begeleiding voor kinderen en volwassenen in twee vormen: Pedagogische gezinsbegeleiding en Individuele begeleiding.

Afhankelijk van wat nodig is, kunnen deze begeleidingsvormen apart van elkaar, naast en door elkaar heen worden ingezet. We bekijken samen wat precies nodig is. Wat heb jij nodig voor een fijn leven? Dat sluit helemaal aan bij onze visie om een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van onze cliënten.

Pedagogische gezinsbegeleiding

Een gezin met een kind of ouder met een beperking kan stevig onder druk komen te staan. Omega Groep biedt begeleiding aan het gezin als geheel of aan elk gezinslid apart. Onze begeleiders zijn geschoold om de hele context van het gezin te bekijken. Hun uitgangspunt is dat de volwassenen en kinderen uit het gezin elkaar gaan begrijpen, elkaars kracht vinden en elkaar positief kunnen versterken.

Individuele begeleiding

De ambulant begeleider van Omega Groep kan op verschillende manieren worden ingezet voor kinderen en volwassenen. Bijvoorbeeld ter ondersteuning thuis bij bepaalde taken van ouders of andere opvoeders. De begeleider bekijkt samen met de ouder(s) en het kind wat het beste past bij de hulpvraag. Dan kan het gaan om spelen, het uitvoeren van praktische taken om de ouders te ontlasten tot het aanleren van bepaalde vaardigheden aan het kind.

Voor volwassen cliënten is onze begeleiding net zo divers. Helpen bij het organiseren van je dagelijkse leven laat zich nou eenmaal niet opsplitsen in vaardigheden en activiteiten. Naast bijvoorbeeld het regelen van de financiën, het op orde brengen en houden van het huishouden en het begeleiden naar instanties, is onze ambulant begeleider vooral iemand waarop je kunt vertrouwen. Vanuit die vertrouwensband kan de hulp ook altijd heel precies worden afgestemd op jouw wensen en behoeften.