Cliëntervaring

Omega Groep hecht veel waarde aan hoe cliënten hun ondersteuning ervaren. Vanuit onze visie is erkenning van onze cliënten essentieel. De ontmoeting met hen staat dan ook centraal, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan hun levenskwaliteit. De cliëntervaring komt nadrukkelijk aan de orde bij de jaarlijkse evaluatie van het Mijn Plan.

Minimaal eens per drie jaar wordt elke cliënt van Omega Groep bevraagd over hoe hij zijn levenskwaliteit ervaart. Daarvoor gebruiken we een instrument dat voldoet aan de kwaliteitseisen die het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg daar aan stelt.

Mijn Plan

Aan de hand van deze levenskwaliteit wordt het Mijn Plan geschreven. Hierin komen alle belangrijke punten aan bod die een rol spelen in het leven van onze cliënten. Levenskwaliteit is binnen Omega Groep een graadmeter voor de manier waarop wij onze cliënten begeleiden. De levenskwaliteit is samengesteld uit erkenning, eerste levensbehoeften, veiligheid, sociale contacten en jezelf ontwikkelen.

In oktober 2022 is het cliëntervaringsonderzoek voor het laatst uitgevoerd. De uitkomsten laten zien dat cliënten zeer tevreden zijn over de begeleiding die wij bieden. Gemiddeld gaven cliënten een 8,4 voor ambulante zorg en dagbesteding en een 8,0 voor woonlocaties en gezinshuizen.

Hieruit blijkt dat de wijze waarop onze begeleiders de visie van Omega Groep vormgeven in de praktijk goed uitpakt. Daar zijn we trots op. Uiteraard blijven we ondertussen wel alert op de dingen die beter kunnen.