Wachtlijst

Omega Groep probeert er alles aan te doen om zo snel mogelijk passende ambulante behandeling of begeleiding te bieden. Dit geldt ook voor locatie gebonden dagopvang, dagbehandeling en dagbesteding. Voor wonen komt het helaas voor dat er een wachtlijst kan ontstaan.

Wij zullen altijd met u persoonlijk zoeken naar een passend alternatief en, voor zover mogelijk, toelichten hoe lang de verwachte wachttijd bedraagt.

Aanmelden

Voor aanmelden en informatie over de wachtlijst kunt u contact opnemen via welkom@omegagroep.nl of via (038) 455 27 41.  Dit geldt ook voor verwijzers.

Voor het ontvangen van zorg is altijd een verwijzing nodig.

Actuele wachtlijst

De huidige status van de wachtlijst is als volgt:

  • Voor ambulante behandeling en begeleiding is er geen wachtlijst.
  • Voor dagopvang, dagbehandeling en dagbesteding is er geen wachtlijst.
  • Voor verblijf/wonen geldt dat er, op basis van beschikbaarheid huisvesting en matching op de groep, wordt gekeken naar de mogelijkheid tot plaatsing.

De wachtlijst is afhankelijk van de wensen matching.