Klachten

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de ondersteuning die je (cliënt) van Omega Groep krijgt. Toch kunnen er situaties ontstaan waar je niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over de geleverde zorg of als je het niet eens bent met een beslissing. Als je als cliënt of wettelijke vertegenwoordiger niet tevreden bent, laat het weten. De betrokkenen gaan hierover graag met je in gesprek en zoeken samen naar een oplossing. Je kunt hierbij hulp vragen aan een begeleider, clustermanager, gedragswetenschapper of regiomanager. Ook de vertrouwenspersoon kan je helpen met je klacht. Meer informatie over de vertrouwenspersoon kun je hier vinden.

Klachtenfunctionaris Quasir

Omega Groep heeft haar klachtenregeling- en bemiddeling ondergebracht bij Quasir. Heb je hulp nodig bij je klacht? Dan kun je altijd contact opnemen met Quasir via onderstaande gegevens. Binnen 48 uur neemt een klachtenfunctionaris contact met je op. Meer informatie over de werkwijze kun je hier vinden.

 

Contactgegevens Quasir

Telefoon:    06-48445538 (ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur)
E-mail:        bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling

Postadres:

Klachtenfunctionaris abonnementen
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Geschilleninstantie Zorggeschil

Lukt het ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet om de klacht op te lossen, dan kun je de klacht voorleggen aan Zorggeschil via onderstaande contactgegevens. Voor het indienen van je klacht bij Zorggeschil kun je ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon. Het reglement en de werkwijze van Zorggeschil kun je vinden op www.zorggeschil.nl.

 

Contactgegevens Stichting Zorggeschil

Telefoon:     085-2733219 / 06-12583075 (ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur)
E-mail:         info@zorggeschil.nl

Postadres:

Ambtelijk secretaris Geschilleninstantie Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde

Tenslotte

Iedereen die bij de behandeling van een klacht is betrokken, is verplicht tot geheimhouding. Deze regeling is van toepassing op klachten die zijn ontstaan tijdens de zorg- en dienstverlening. Deze regeling is opgesteld volgens de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet.