Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Omega Groep houdt toezicht op het bestuur van Omega Groep, zonder bezig te zijn met de dagelijkse gang van zaken. De RvC heeft daarvoor regelmatig overleg met het bestuur en ontmoet daarnaast ook de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De leden van de RvC zetten hun kennis en het netwerk in zodat Omega Groep nog beter in staat is zichzelf te ontwikkelen op het gebied van professionele en menselijke zorg passend bij de vraag van onze cliënten en hun omgeving.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

Gertjan Platvoet
Voorzitter
Hennie Snip-Kars
Lid
Cees Broek
Lid