Onze missie en visie

Missie

De missie van Omega Groep is: zorgverlening waarbij het gaat om wie je bent. En de enige plek waar wij deze zorg kunnen leveren, is in de ontmoeting tussen medewerker en cliënt. Dit is de plek waarin we zowel professioneel als menselijk contact hebben. Vanuit deze ontmoetingen bouwen we aan een relatie, omdat we weten dat we alleen echt kunnen helpen vanuit een gekozen relatie op basis van vertrouwen en niet vanuit een gedwongen relatie of vluchtige ontmoetingen.

Visie

De visie van Omega Groep luidt: een vitale professionele organisatie die een bijdrage levert aan de levenskwaliteit van cliënten door betekenisvolle ontmoetingen, passend binnen de beschikbare middelen.

Onze zorg is beschikbaar voor mensen die ervoor kiezen. We kunnen er alleen zijn voor onze cliënten als ze onze hulp willen ontvangen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Alleen als zij er zelf voor kiezen om bij ons te werken, kunnen ze de beste zorg leveren.

Maar daar is meer voor nodig. Onze medewerkers moeten ook vitaal zijn om hun professionele zorg op een menselijke manier te bieden en in te zetten in ontmoetingen met de cliënt. Wat we doen, moet bovendien haalbaar zijn en passen binnen de afspraken die we hier samen over maken.
Zo vormen we met elkaar een gezonde organisatie die ruimte geeft aan cliënten en medewerkers om zich te ontwikkelen.