Passende begeleiding? Het gaat om wie je bent.

De cliënt

Ieder mens wil het liefst zelf de regie houden en zo zelfstandig mogelijk leven. Maar dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld als je kampt met een verstandelijke of psychische beperking. Omega Groep biedt in die gevallen hulp die past bij jouw behoeften en wensen. Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt om een fijn leven te kunnen leiden.

Wij begeleiden kinderen en (jong)volwassenen op welk gebied dat dan ook nodig is in hun leven.

Werken vanuit vertrouwen

Goede begeleiding kan alleen ontstaan vanuit een respectvolle relatie. De begeleiders van Omega Groep nemen dan ook de tijd om haar cliënt te leren kennen en zo wederzijds vertrouwen op te bouwen. Daar worden ook de belangrijke mensen rondom de cliënt bij betrokken. Op die manier kunnen we het appèl dat op ons wordt gedaan ook echt helpend beantwoorden.

Hulpverlening op maat

Omega Groep heeft een uitgebreid aanbod van begeleidingsvormen. Zo kun je bij ons terecht voor ambulante of gezinsbegeleiding, werk of dagbesteding en woonbegeleiding. Samen bekijken we welke vorm het beste aansluit bij jouw leven. Mocht het nodig zijn, dan helpt Omega Groep graag met zoeken naar nieuwe, aanvullende vormen van hulp. Op die manier krijgen al onze cliënten altijd hulpverlening op maat.