Governancecode Zorg

Omega Groep baseert haar bestuur en toezicht op de zorgbrede Governancecode. Daarmee sluiten we aan op de landelijke richtlijnen voor goed bestuur en toezicht in het maatschappelijk domein. Op deze manier willen wij ook bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen in goede zorg.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De Governancecode Zorg is hieronder in te zien.