Verwijsindex Risicojongeren

Binnen Omega Groep vinden wij de veiligheid van onze cliënten een belangrijk thema, de MULTIsignaal Verwijsindex is hier een onderdeel van.

MULTIsignaal

Door het afgeven van een signaal in de MULTIsignaal Verwijsindex krijgen professionals vanuit verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een jongere (0 tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Hierdoor wordt onderlinge afstemming over de beste aanpak mogelijk gemaakt. Iedere gemeente is vanuit de Jeugdwet wettelijk verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van een (regionale) Verwijsindex.

Privacy en informatieplicht

De MULTIsignaal Verwijsindex voldoet aan de eisen en grenzen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Bekijk deze video om te zien welke informatie er bij een signaal wordt opgeslagen.

Professionals hebben een informatieplicht. Dit betekent dat de ouder(s) en/of jongere geïnformeerd wordt over het signaal in de verwijsindex, de reden en waar men bezwaar kan indienen. Als er een match is ontstaan met een andere organisatie is er altijd toestemming nodig van de jongere en/of ouder(s) om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen.

Klik hier voor meer informatie: