Verwijsindex Risicojongeren

Binnen Omega Groep vinden wij veiligheid van onze cliënten een belangrijk thema, de verwijsindex is hier een onderdeel van.

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen zorgprofessionals te versterken. De Verwijsindex is een systeem (Multisignaal) waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk welke andere hulpverlening er al betrokken is bij de jeugdige of jongvolwassenen.

Het geeft hulpverleners binnen de verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jeugdige/jongvolwassenen. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.

Waarom een melding in de Verwijsindex risicojongeren

  • Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een jeugdige/jongvolwassenen bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak
  • Het gaat om ‘risicosignalen’: er moeten aanwijzingen zijn dat er echt iets aan de hand is
  • De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de Jeugdwet
  • De VIR is wettelijk verplicht. Dat wil zeggen: dat er een VIR is. Het melden aan de VIR is een recht, niet een plicht

Privacy
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt eisen en grenzen aan de uitwisseling van persoonsgegevens om de privacy van de betrokkenen te waarborgen. Als er geen expliciete juridische basis die informatie-uitwisseling legitimeert, is toestemming van de jeugdige/jongvolwassenen zelf nodig. Onder de leeftijd van zestien jaar moet deze toestemming door de ouders worden afgegeven. Aparte wetgeving voor de verwijsindex, die professionals een meldrecht geeft los van de wensen van de ouders of de jeugdige/jongvolwassenen, is opgenomen in de huidige Jeugdwet. Binnen de verwijsindex wordt geen inhoudelijke informatie over jongeren uitgewisseld. De index is geclassificeerd in risicoklasse twee (verhoogd risico) volgens de definities van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over de verwijsindex is te vinden via onderstaande link:
Samenwerken via de Verwijsindex – MULTIsignaal