Woonvormen en woonbegeleiding

Voor zowel kinderen als volwassenen is het belangrijk om een fijn thuis te hebben, zich erkend te voelen en zo zelfstandig mogelijk te blijven in alle omstandigheden. De woonbegeleiders van Omega Groep zijn zich daar heel bewust van. Zij bekommeren zich om jou, willen en durven zich met je te bemoeien en doen er alles aan om een goede relatie met je op te bouwen. Als je het zelf nou even allemaal niet kunt overzien, blijven ze bij je staan met raad en daad. Zelfs als je dat soms lastig vindt.

Afhankelijk van je leeftijd en wat je nodig hebt, kun je bij ons wonen in een gezinshuis, een kleine groep, een appartement of in je eigen huis. De verschillende woonvormen zijn te vinden in de provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De zorg en opvang die in deze provincies worden verleend, kan per locatie variëren en betreft zowel de lichte als zwaardere ZZP’s.

Gezinshuizen

Voor kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien, is het fijn om toch in een gezinssituatie terecht te komen. Een gezinshuis of een logeergezin is dan ook een goed alternatief. Onze gezinshuisouders bieden de kinderen nabijheid en liefde. Ze erkennen het unieke van ieder kind en ook het belang van de rol die de biologische ouders spelen in hun leven.
Opvoedingsvraagstukken en andere vraagstukken zoals loyaliteit naar de eigen ouders en de rol van de eigen ouders in het leven van het kind, zijn belangrijke thema’s waar we met de gezinshuisouders aandacht aan besteden.

Wonen in een kleine groep

Voor jeugdigen en (jong)volwassenen die in het dagelijks leven nabijheid nodig hebben, heeft Omega Groep woningen beschikbaar in gewone woonwijken, waar met nog drie of vier medebewoners wordt geleefd. Kleinschalig wonen betekent bij Omega Groep in principe wonen in een groep van maximaal vier personen met begeleiding in de nabijheid. De intensiteit van de aanwezigheid van begeleiders hangt af van de behoeften en wensen van de bewoners.

Wonen in appartementen

Veel (jong)volwassenen met een verstandelijke of psychische beperking kunnen best zelfstandig wonen. Maar niet zonder iemand in de buurt die hen kan helpen. Hiervoor heeft Omega Groep appartementen in gewone woonwijken waarbij begeleiding in de buurt is of direct bereikbaar. Met jou wordt gekeken welke vorm en tijdstippen van begeleiding helpend zijn om op een plezierige manier zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Ook wordt gekeken in hoeverre jouw eigen netwerk hieraan een bijdrage kan blijven leveren.

Ambulante woonbegeleiding

Woon je zelfstandig maar wil je wel iemand kunnen bereiken die er voor je kan zijn? Wij kunnen hiervoor ambulante woonbegeleiding regelen. Je hebt een eigen huis of appartement waar je het merendeel van de dag prima voor jezelf kunt zorgen. Maar het is daarbij wel belangrijk dat er regelmatig iemand is waarop je kunt terugvallen.

Met de begeleider van Omega Groep worden afspraken gemaakt over wanneer er in ieder geval iemand bij je komt om te helpen daar waar nodig. Daarnaast maak je afspraken over wanneer je wie kunt bereiken op die momenten dat je nabijheid nodig hebt. Voor een deel kunnen dat mensen uit je eigen netwerk zijn, voor een deel kun je ook een beroep doen op de bereikbaarheid van een van de begeleiders van Omega Groep. Zo kun je zelfstandig leven en zorg krijgen op de momenten dat dit even nodig is.