Directie

De directie geeft invulling aan de missie en visie van Omega Groep.
De algehele leiding ligt bij de directie. Zij gaat over de dagelijkse gang van zaken en maakt het strategische beleid om invulling te geven aan de missie en visie.

Hans Hersevoort