Psychomotorische Therapie (PMT)

Een psychomotorisch therapeut biedt oefensituaties aan op het gebied van beweging en lichaamservaring. Bij beweging kun je denken aan sport (bijvoorbeeld balspelen), spelletjes en bewegen op muziek. Bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam, daarbij kun je onder andere denken aan ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Samen met de psychomotorisch therapeut werk je aan meer bewustzijn van wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Binnen PMT wordt gekeken hoe je met jezelf, met anderen, met de opdrachten en met het materiaal omgaat. PMT biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden.

Hulpvragen waar binnen PMT aan gewerkt kan worden, zijn onder andere:

  • leren herkennen en uiten van emoties;
  • het vergroten van je zelfvertrouwen;
  • omgaan met stress of angst;
  • het vergroten van sociale vaardigheden;
  • beter kunnen ontspannen;
  • leren voor jezelf op te komen.