Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Therapeutisch spel geeft inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.

Hulpvragen waar binnen speltherapie mee gewerkt kan worden, zijn onder andere:

  • vergroten van zelfvertrouwen/zelfbeeld
  • leren omgaan met verschillende emoties als boosheid of verdriet;
  • verwerken van trauma en/of angsten;
  • identiteitsversterking;
  • rouw- en verlieservaringen;
  • leren verwerken en omgaan met echtscheidingsproblematiek;
  • leren omgaan met hechtingsproblematiek;
  • sociaal emotioneel leren omgaan met de ander; hoe doe je dat?
  • leren verwerken van mishandeling, misbruik of incest situaties (NB: de situatie moet nu wel veilig zijn);
  • leren omgaan met hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid of Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) zijn, Autisme Spectrum stoornis, AD(H)D of persoonlijkheidsproblematiek.

Wat kan speltherapie voor een kind betekenen?

Bekijk hieronder een video van één van de bij de NVVS aangesloten speltherapeuten over wat speltherapie voor een kind kan betekenen.

 

Vragen en contact

Als je twijfelt of de hulpvraag of problematiek passend is voor een vorm van therapie kun je altijd even bellen voor overleg met Joyce Westemeijer of Miranda de Vente.

Locatie Speltherapie Lelystad: Zilverparkkade 20, 8232 WJ Lelystad