Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit is anders. Overal waar mensen samen zijn kan het gebeuren dat je zo geraakt wordt dat je ervan van slag raakt.

Meestal ga je hierover eerst in gesprek met de persoon waar je een probleem mee hebt. En daarbij kun je hulp nodig hebben van een derde uit je directe omgeving. Soms is in gesprek gaan met de mensen om je heen niet de juiste oplossing voor je. Bijvoorbeeld omdat wat er gebeurd is daarvoor te ernstig is. Of, omdat het lastig is je probleem te delen met mensen die je goed kent. Ook kan het gebeuren dat zelfs mensen die je goed kennen je niet snappen. Dan is er binnen Omega Groep voor iedereen een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. Hierover kun je intern informatie opvragen of vinden in de informatiemap.

Binnen Omega Groep is er voor iedereen een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Voor kinderen die begeleiding ontvangen van Omega Groep (en voor hun ouders of verzorgers) zijn er ook vertrouwenspersonen beschikbaar van het AKJ. Onderstaand een overzicht van het AKJ waarin zij zichzelf voorstelt en uitlegt wat zij doet.

Zo bereik je het AKJ

088 555 1000

Chat met een vertrouwenspersoon via de website. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Omega Groep.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Omega Groep, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon of een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Omega Groep.