Medezeggenschap cliënt

Wij vinden het belangrijk om bij de ontwikkeling van de organisatie de cliënt zoveel mogelijk te betrekken. In onze cliëntenraad zitten zes cliënten die bij ons wonen en een ouder van een client. De cliëntenraad wordt begeleid door een externe adviseur die helpt om steeds goed mee te denken over wat belangrijk is voor de cliënten.

Bij de start van de cliëntenraad zijn daardoor onderwerpen aan de orde gekomen als: waar willen we met elkaar over praten en: wat heb je eigenlijk nodig om mee te kunnen praten en beslissen? Wat de cliëntenraad erg belangrijk vindt is dat zij veel informatie krijgen over alles wat er in de organisatie gebeurt.

De cliëntenraad is ook op zoek naar waar zij informatie vandaan kan halen. Hiervoor gaan zij onder andere op bezoek bij verschillende woonlocaties om te praten over wat we doen bij de cliëntenraad en waar de bewoners behoefte aan hebben.

Wij zoeken nieuwe leden voor de cliëntenraad. Bekijk de vacature »

Wij vinden het belangrijk om te weten wat belangrijk is voor onze cliënten.