De cliënt

De meeste mensen die een beroep doen op de hulp van Omega Groep hebben een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet.  

Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen, jong volwassenen en volwassen op elk gebied van het leven.  

De begeleiders van Omega Groep gaan vanuit de ontmoeting met de cliënt een relatie aan om vertrouwen op te bouwen. Hierbij betrekt Omega Groep zoveel mogelijk ook andere belangrijke personen in het leven van de cliënt. Vanuit een wederzijdse, respectvolle relatie onderzoekt Omega Groep wat helpend is in het beantwoorden van het appèl wat de cliënt op ons doet. 

De manier waarop Omega Groep de begeleiding biedt is divers, bijvoorbeeld door ambulante of gezinsbegeleiding, door arbeid of dagbesteding en door middel van woonbegeleiding. Samen met de cliënt kijken de medewerkers van Omega Groep welke begeleiding het best aansluit bij zijn of haar leven.  

Waar nodig zoekt Omega Groep naar nieuwe vormen van hulp om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij dat wat we samen met de cliënt nodig vinden.