Maatregelen Omega Groep als gevolg van Covid-19

Als Omega Groep maken we ons zorgen over wat Covid-19 kan betekenen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers en voor de continuïteit van onze zorg. We doen dan ook alles, wat in ons vermogen ligt, om besmetting te voorkomen. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. De volgende afspraken en richtlijnen gelden op dit moment:

Op organisatieniveau:

 • Inzet crisisteam;
 • Crisisteam is bereikbaar voor bereikbaarheidsdienst;
 • Protocol Covid-19;
 • Protocol bij besmetting client;
 • Aanvullende afspraken en richtlijnen voor clustermanagers en gedragswetenschappers;
 • Centrale organisatie en inkoop PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen);
 • Continuïteitsplan;
 • Communicatie met medewerkers bij veranderingen van richtlijnen en afspraken;
 • Per 02-06-2020 is het kantoor aan de dr. Van Deenweg geopend op maandag, dinsdag en donderdag. De receptie is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer.

Op cliëntniveau:

 • Hulpmiddelen voor communicatie over Corona voor cliënten;
 • Per 02-06-2020 wordt de dagbesteding gefaseerd weer opgestart;
 • Communicatie door medewerker naar cliënten over afspraken rondom bezoek, groepsmomenten en op bezoek gaan.

Op medewerkers niveau:

 • Uitwerking van meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden;
 • Telefonische bereikbaarheid van personeelszaken voor vragen rondom corona;
 • Werkinstructie testen medewerkers corona;
 • Gebruik beschermende middelen bij besmetting;
 • Waar nodig en wenselijk worden cliënten op afstand begeleid.

Omgaan met afspraken en bezoek op locatie

De volgende algemene richtlijnen gelden rondom bezoeken van een bewoner op een woonlocatie van Omega:

 • Niemand mag klachten hebben als: koorts of verhoging, hoesten, zere keel, verkouden
 • Voor bezoek wordt een afspraak gemaakt met begeleiding
 • Bezoek mag maximaal 2 uur blijven
 • De hygiëne maatregelen worden in acht genomen evenals de 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Bezoek mag alleen op het appartement van de client, en niet in de algemene ruimtes

Elke locatie maakt zelf aanvullende afspraken over aantal bezoekers per keer, hoe vaak bezoek op een dag enz. aanvullende afspraken worden gemaakt op basis van doelgroep, vorm van wonen en risico’s. Vraag naar deze aanvullende afspraken per locatie.

 

Als daar aanleiding toe is wordt bovenstaande informatie aangepast.