Maatregelen Omega Groep als gevolg van Covid-19

Als Omega Groep blijven we alert op wat Covid-19 kan betekenen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers en voor de continuïteit van onze zorg. We volgen de richtlijnen van het RIVM om besmetting te voorkomen. De volgende afspraken en richtlijnen gelden op dit moment:

Op organisatieniveau:

 • Inzet corona preventieteam;
 • Protocol corona;
 • Hygiëne voorschriften
 • Centrale organisatie en inkoop PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen);
 • Continuïteitsplan;
 • Communicatie met medewerkers bij veranderingen van richtlijnen en afspraken.

Op cliëntniveau:

 • Hulpmiddelen voor communicatie over Corona voor cliënten;
 • Communicatie door medewerker naar cliënten over afspraken en richtlijnen.

Op medewerkersniveau:

 • Werkinstructie testen medewerkers corona;
 • Gebruik beschermende middelen bij besmetting;
 • Waar nodig en wenselijk worden cliënten op afstand begeleid.

Omgaan met afspraken en bezoek op locatie

De volgende algemene richtlijnen gelden rondom bezoeken van een bewoner op een woonlocatie van Omega Groep:

 • Niemand mag klachten hebben als: koorts of verhoging, hoesten, zere keel, verkouden
 • De hygiëne maatregelen worden in acht genomen
 • Houd afstand

Elke locatie maakt zelf aanvullende afspraken over het aantal bezoekers per keer, hoe vaak bezoek op een dag enz. Aanvullende afspraken worden gemaakt op basis van doelgroep, vorm van wonen en risico’s. Vraag naar deze aanvullende afspraken per locatie.

Als daar aanleiding toe is wordt bovenstaande informatie aangepast.