Auti-start onder de vleugels van Omega Groep

De afgelopen periode hebben Auti-start BV en Omega Groep BV een aantal intensieve gesprekken gevoerd over het van betekenis zijn voor mensen met een zorgvraag, vooral gericht op jeugdigen.
Het systeem rond de jeugdzorg is aan forse veranderingen onderhevig. Door wetswijzigingen veranderen de komende jaren onze contractpartners waarbij jeugdzorg per regio in plaats van per gemeente gecontracteerd gaat worden. Daarnaast wijzigt de financiering en prijsstelling van de zorg en wordt het woonplaatsbeginsel aangepast.

Samen meer en beter

Voor Auti-start en Omega Groep een reden om samen in gesprek te gaan vanuit het gegeven dat wij van betekenis kunnen en willen blijven voor de jeugdigen en hun netwerk.
Op basis van deze gesprekken zijn wij tot de conclusie gekomen dat Auti-start en Omega Groep samen meer en beter van betekenis kunnen zijn dan ieder afzonderlijk.
Wij zijn dan ook blij jullie te kunnen laten weten dat na zorgvuldige afweging is besloten tot een intensieve samenwerking. Hiertoe neemt Omega Groep een 100% belang in Auti-start om betere uitgangspunten te hebben voor continuïteit van de zorg.

Overdracht bestuur

Dit betekent dat vanaf 1 september 2020 het bestuur van Auti-start wordt overgedragen aan Omega Groep. Voor een soepele en warme overgang blijft het huidige bestuur tot 31 december 2020 betrokken bij Auti-start. Op 31 december 2020 leggen Edwin en Monika de Jong hun functie als bestuurder neer en zal Gerjanne Hoorn als regio coördinator samen met Omega groep Auti-start aansturen. Hierdoor zullen de jeugdigen en bewoners geen veranderingen ervaren in de primaire zorg die zij ontvangen.

De resterende maanden van 2020 zullen worden gebruikt om systemen op elkaar af te stemmen om vanaf 1 januari 2021 administratief één werkwijze te hanteren.

Om de administratieve lasten te beperken en meer en beter toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van zorg willen gemeenten het aantal contractpartners beperken. Met deze overname spelen wij hierop in en versterken wij onze positie om continuïteit van contractafspraken en daarmee de zorg te borgen.

Compleet zorgaanbod

Door de overname van Auti-start door Omega Groep ontstaat een samenwerkingsverband met een compleet zorgaanbod op het gebied van WLZ, WMO en jeugdhulp in een grote regio. Dit biedt voor zowel jeugdigen, bewoners als medewerkers kansen en mogelijkheden zich te blijven ontwikkelen.

Door het samengaan van Omega Groep en Auti-start ontstaat een organisatie die in de regio IJsselland toonaangevend is en qua omvang tot de top 5 in de regio behoort.

Wij zien de toekomst van Auti-start onder de vleugels van Omega Groep met vertrouwen tegemoet.

 

Namens de bestuurders van Auti-start en Omega Groep.