Klachten

Het personeelsbeleid van Omega Groep is er op gericht om elkaar te ontmoeten, om dichtbij elkaar te zijn en om met elkaar in gesprek te blijven. Knelpunten lossen we samen op. Je geeft en vraagt collega’s en leidinggevenden feedback als dat nodig is. Maar soms lukt het niet om in gesprek te blijven. In die gevallen kun je terugvallen op onze klachtenregeling.

Stap 1

Je ervaart een knelpunt met een collega en/of leidinggevende. Je gaat in gesprek.

Stap 2

Het lukt niet om in gesprek te gaan of te blijven, het knelpunt is of wordt niet of onvoldoende opgelost. Vraag hulp van een collega en/of leidinggevende of, als ook dat onvoldoende is, aan een van de directieleden van Omega Groep.

Stap 3

Als de hulp van een collega en/of leidinggevende niet heeft geholpen om weer in gesprek te gaan en het knelpunt op te lossen, kun je onze vertrouwenspersoon Jeroen Zweers (zweerts@devertrouwenspersoon.nl) vragen te bemiddelen. De vertrouwenspersoon is als onafhankelijke deskundige beschikbaar om je met raad bij te staan als er geen andere mogelijkheid is om een knelpunt op te lossen.

Doel klachtenregeling

Met deze klachtenregeling willen we je duidelijkheid geven over de stappen die je binnen Omega Groep kunt nemen om een knelpunt met een collega en/of leidinggevende op te lossen als dit niet meer lukt door in gesprek te gaan. Mochten bovenstaande stappen niet voldoende zijn om het knelpunt op te lossen, dan resten nog de mogelijkheden die iedere Nederlander heeft om zijn beklag te doen. Wij hopen natuurlijk dat we er samen uitkomen. Let wel: deze klachtenregeling is niet bedoeld voor het indienen van een verbetervoorstel. Volgend aan de visie hopen we dat deze klachtenregeling niet nodig blijkt te zijn.