Cliëntervaring

Omega Groep hecht veel waarde aan hoe cliënten hun ondersteuning ervaren. Vanuit onze visie is erkenning van onze cliënten een essentieel onderdeel. De ontmoeting met onze cliënten staat hierin centraal. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van onze cliënten. De cliëntervaring komt nadrukkelijk aan de orde bij de jaarlijkse evaluatie van het “Mijn Plan”.


Minimaal één keer per drie jaar wordt elke cliënt bevraagd op zijn ervaren levenskwaliteit middels een instrument dat voldoet aan de kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden vanuit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.


In oktober 2019 is het cliëntervaringsonderzoek voor het laatst uitgevoerd.  De uitkomsten laten zien dat cliënten zeer tevreden zijn over de begeleiding die wij bieden. Het gemiddelde cijfer dat cliënten hiervoor hebben gegeven is een 8,2! Hieruit blijkt dat de wijze waarop onze begeleiders de visie van Omega Groep vorm geven in de praktijk het gewenste resultaat oplevert. Uiteraard blijven we alert op signalen van daar waar het beter kan. Als jij benieuwd bent naar meer details over het cliëntervaringsonderzoek dan kun je dit hieronder downloaden.