ZZP

Het Zorgzwaartepakket in relatie tot het verblijf.

Omega Groep gaat bij haar zorgverlening uit van de vraag van haar cliënten. Voordat er iemand bij ons komt wonen of ambulante woonzorg kan krijgen vindt er een ontmoeting plaats tussen de cliënt en de intaker van Omega Groep. De vraag van de cliënt wordt zo zorgvuldig mogelijk geïnventariseerd.

Op basis van de contacten met de nieuwe cliënten wordt gezocht naar een goede match tussen de bewoners. De cliënten wonen gezamenlijk op een locatie. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een klik tussen de medebewoners.

Bij het zoeken naar de match is het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) niet leidend, de juiste klik wel.

Met welke ZZP’s kunnen wij woonzorg bieden?

  • VG 1 t/m VG 8 (in principe op basis van financiering middels PGB of VPT, bij uitzondering op basis van ZIN)
  • GGZ 1c t/m GGZ 6c (alleen op basis van PGB financiering of een open ZIN-plek)
  • LVG 1 t/m LVG 5 (alleen indien cliënt instemt met omzetting naar een VG pakket)