Arbeid en dagbesteding

Voor ieder mens is het leren, werken of bezig zijn een belangrijk onderdeel van het leven. Het geeft een doel en richting aan je leven en geeft erkenning aan wie je bent en wat je kunt betekenen in de maatschappij. Afhankelijk van de mogelijkheden doet Omega Groep haar best hier zo goed mogelijk een antwoord in te vinden. Binnen Omega Groep bieden wij arbeid en dagbegeleiding op een aantal locaties in Groningen, Overijssel en Flevoland.