Klachten

De medewerkers van Omega Groep stellen alles in het werk om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen en het appèl wat op hen wordt gedaan te beantwoorden. De belangrijkste doelstelling is immers de zorg zo te organiseren dat de kennis en ervaring van onze medewerkers aansluit op hetgeen onze cliënten nodig hebben. Het is voor ons dan ook erg belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn over de zorg.

Indien dit niet het geval is, willen wij dit erg graag weten. We kunnen dan samen proberen tot een oplossing te komen.

Download informatie over onze klachten procedure hier;